History

Vrchbělá je katastrální území spadající pod současné město Bělá pod Bezdězem. Toto území je velmi bohaté na svoji historii.

Nejstarší písemné zmínky o osídlení pocházejí již z roku 1337. Během třicetileté války obec zanikla a následně vzniká obec nová pod německým názvem Neudorf, většinu obyvatel tvořilo v tuto dobu obyvatelstvo národnosti německé.

Větší množství obyvatel se do obce stěhuje až po první světové válce.

Zajímavý je rok 1938, který toto území rozděluje. Vrchbělá spadá pod německou správu, zatímco samotná obec Bělá pod Bezdězem náleží Protektorátu Čechy a Morava.

V roce 1949 byl na tomto území zřízen vojenský újezd, následně známý jako Vojenský výcvikový prostor Ralsko, ke kterému byl v roce 1952 přičleněna i Vrchbělá. Tento rok zároveň představuje zánik obce a vystěhování obyvatelstva.

V roce 1968 začíná toto území využívat Sovětská armáda, a právě za jejího působení zaznamenává území největší změny. Vzniká rozsáhlé ubytovací centrum, na místě dříve obdělávaných pozemků vzniká tankodrom s rozsáhlými terénními úpravami a dopadovou plochou.

Po odchodu sovětských vojsk v roce 1991 začíná celé území chátrat a měnit se v ruiny.

Od konce devadesátých let minulého století začíná ožívat Vrchbělá motoristickými aktivitami, které vyústily v roce 2010 založením současného areálu Motorland Bělá. Koncem roku 2010 představil Středočeský kraj velkolepý plán na vybudování volnočasového areálu sousedícím s Motorlandem Bělá. Během následující let probíhá rekultivace celého území a začíná stavba současného pensionu, in-line dráhy, rozhledny, dětské zóny a vznikají rozsáhlé parkovací plochy. Tento projekt byl v roce 2016 zkolaudován a pension v létě téhož roku zahájil svoji činnost pod správou Motorlandu Bělá.Partners